Back

Märjamaal asuvas õmblusstuudios pakun individuaalõmbluse teenust, parandusteenust kui ka abistan hobiõmblejaid nõu ja jõuga. Vastavad hinnakirjad leiad siit:

                                              Individuaalõppe hinnakiri                                    Parandustööde hinnakiri                                    Individuaalõmbluse hinnakiri